Miejskie Centrum

Usług Wspólnych

 
     
 

DZIAŁALNOŚĆ

OGŁOSZENIA

 

 
 

SIEDZIBA

 
 

  CHODZIEŻ - OŚWIATA

  Obsługa kadrowo - płacowa

  Obsługa finansowo - księgowa

  Obsługa BHP i P. poż.

  Zamówienia publiczne

 

Miejskie Centrum Usług

Wspólnych

w Chodzieży

 

ul. Jagiellońska 3

64-800 Chodzież

 

godziny pracy

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

 

 

 

 

 

 

publiczne szkoły podstawowe

gimnazjum

przedszkola

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Gontyniec

 

 

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zespół jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Przedmiotem działania Zespołu jest prowadzenie obsługi  ekonomiczno - administracyjnej i finansowo - księgowej publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli  oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Gontyniec na terenie miasta Chodzieży.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Chodzieży

Uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 czerwca 2016 roku.

 

Design by doskom.com * 2006-2017